هوش مصنوعی | Artificial Intelligence

هوش مصنوعی یکی از شاخه های بسیار جذاب علوم جدید کامپیوتری و الکترونیکی است که می تواند بسیاری از کارهایی که برای انسان ها سخت و زمان بر هستند را به راحتی انجام دهد و بسیاری از معادلات سنگین و پیچیده در هر علومی حتی پزشکی حل کند. این علم طوری عمل می کند که خود یادگیر و خودآموز است. هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence زمینه ای از فناوری های کامپیوتری بوده که هدف مهم و اصلی آن، این است که وسایل و ماشین هایی را بسازند که توانایی انجام وظایفی که نیازمند هوش و فکر و عقل انسان است را داشته باشد. هوش مصنوعی در حقیقت نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است.

آخرین ارسال ها
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و چهارم، قسمت پایانی
BAGLEARN ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و سوم
BAGLEARN ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و دوم
BAGLEARN ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آخرین ارسال ها
آخرین ارسال ها