هوش مصنوعی | Artificial Intelligence

هوش مصنوعی یکی از شاخه های بسیار جذاب علوم جدید کامپیوتری و الکترونیکی است که می تواند بسیاری از کارهایی که برای انسان ها سخت و زمان بر هستند را به راحتی انجام دهد و بسیاری از معادلات سنگین و پیچیده در هر علومی حتی پزشکی حل کند. این علم طوری عمل می کند که خود یادگیر و خودآموز است. هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence زمینه ای از فناوری های کامپیوتری بوده که هدف مهم و اصلی آن، این است که وسایل و ماشین هایی را بسازند که توانایی انجام وظایفی که نیازمند هوش و فکر و عقل انسان است را داشته باشد. هوش مصنوعی در حقیقت نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است.

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
تست اولیه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

76  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

76  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰