برنامه نویسی کدیگنایتر | Codeigniter Programming

برنامه نویسی کدیگنایتر | Codeigniter Programming که در ایران با نام های کدیگنیتر یا کدایگنیتر یا کدایگنایتر هم گفته می شود، یکی از قویترین فریم ورک هایی است که تحت سینتکس (Syntax) زبان برنامه نویسی PHP بوده و قدرت زیادی هم دارد. این فریم ورک دارای سرعت بسیار بالا در کنار امنیت مثال زدنی و کاهش چشمگیر کدنویسی است. شما بسیاری از کارهایی که نیازمند برنانه نویسی طولانی است را در چند خط و بسیار روان و با سرعتی بسیار بالا انجام و اجرا کند. این فرم ورک MVC است. MVC مخفف View ،Model و Control است و به ترتیب دیتابیس، فرانت و بک است. به این نوع برنامه نویسی، برنامه نویسی ۳ لایه می گویند. یکی از خوبی های این نوع برنامه نویسی این است که درصد اشتباه در آن بسیار بسیار ناچیز است و از درهم ریختگی زبان های برنامه نویسی مختلف خبری نیست. زمانی که به این فریم روک مسلط باشید شانس بالایی در دریافت پروژه و کار در بازارهای کاری قاره اروپا و آمریکا دارید.

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و چهارم، قسمت پایانی
21:55
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و چهارم، قسمت پایانی
BAGLEARN

1492 بازدید ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و سوم
14:15
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و سوم
BAGLEARN

1364 بازدید ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و دوم
32:32
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و دوم
BAGLEARN

1450 بازدید ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و یکم
26:52
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و یکم
BAGLEARN

1519 بازدید ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیستم
07:18
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیستم
BAGLEARN

1498 بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت نوزدهم
20:01
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت نوزدهم
BAGLEARN

1492 بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هجدهم
27:48
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هجدهم
BAGLEARN

1511 بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هفدهم
25:48
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هفدهم
BAGLEARN

1472 بازدید ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت شانزدهم
17:49
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت شانزدهم
BAGLEARN

1448 بازدید ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت پانزدهم
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت پانزدهم
BAGLEARN

1424 بازدید ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
تست اولیه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

983  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

987  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

986  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

983  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

987  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

986  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰