برنامه نویسی کدیگنایتر | Codeigniter Programming

برنامه نویسی کدیگنایتر | Codeigniter Programming که در ایران با نام های کدیگنیتر یا کدایگنیتر یا کدایگنایتر هم گفته می شود، یکی از قویترین فریم ورک هایی است که تحت سینتکس (Syntax) زبان برنامه نویسی PHP بوده و قدرت زیادی هم دارد. این فریم ورک دارای سرعت بسیار بالا در کنار امنیت مثال زدنی و کاهش چشمگیر کدنویسی است. شما بسیاری از کارهایی که نیازمند برنانه نویسی طولانی است را در چند خط و بسیار روان و با سرعتی بسیار بالا انجام و اجرا کند. این فرم ورک MVC است. MVC مخفف View ،Model و Control است و به ترتیب دیتابیس، فرانت و بک است. به این نوع برنامه نویسی، برنامه نویسی ۳ لایه می گویند. یکی از خوبی های این نوع برنامه نویسی این است که درصد اشتباه در آن بسیار بسیار ناچیز است و از درهم ریختگی زبان های برنامه نویسی مختلف خبری نیست. زمانی که به این فریم روک مسلط باشید شانس بالایی در دریافت پروژه و کار در بازارهای کاری قاره اروپا و آمریکا دارید.

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و چهارم، قسمت پایانی
21:55
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و چهارم، قسمت پایانی
BAGLEARN

213 بازدید ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و سوم
14:15
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و سوم
BAGLEARN

196 بازدید ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و دوم
32:32
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و دوم
BAGLEARN

189 بازدید ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و یکم
26:52
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و یکم
BAGLEARN

181 بازدید ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیستم
07:18
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیستم
BAGLEARN

156 بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت نوزدهم
20:01
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت نوزدهم
BAGLEARN

177 بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هجدهم
27:48
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هجدهم
BAGLEARN

185 بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هفدهم
25:48
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هفدهم
BAGLEARN

180 بازدید ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت شانزدهم
17:49
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت شانزدهم
BAGLEARN

191 بازدید ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت پانزدهم
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت پانزدهم
BAGLEARN

195 بازدید ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین ارسال ها
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و چهارم، قسمت پایانی
BAGLEARN ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و سوم
BAGLEARN ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و دوم
BAGLEARN ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آخرین ارسال ها
آخرین ارسال ها