برنامه نویسی کدیگنایتر | Codeigniter Programming

برنامه نویسی کدیگنایتر | Codeigniter Programming که در ایران با نام های کدیگنیتر یا کدایگنیتر یا کدایگنایتر هم گفته می شود، یکی از قویترین فریم ورک هایی است که تحت سینتکس (Syntax) زبان برنامه نویسی PHP بوده و قدرت زیادی هم دارد. این فریم ورک دارای سرعت بسیار بالا در کنار امنیت مثال زدنی و کاهش چشمگیر کدنویسی است. شما بسیاری از کارهایی که نیازمند برنانه نویسی طولانی است را در چند خط و بسیار روان و با سرعتی بسیار بالا انجام و اجرا کند. این فرم ورک MVC است. MVC مخفف View ،Model و Control است و به ترتیب دیتابیس، فرانت و بک است. به این نوع برنامه نویسی، برنامه نویسی ۳ لایه می گویند. یکی از خوبی های این نوع برنامه نویسی این است که درصد اشتباه در آن بسیار بسیار ناچیز است و از درهم ریختگی زبان های برنامه نویسی مختلف خبری نیست. زمانی که به این فریم روک مسلط باشید شانس بالایی در دریافت پروژه و کار در بازارهای کاری قاره اروپا و آمریکا دارید.

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت چهاردهم
09:49
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت چهاردهم
BAGLEARN

210 بازدید ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت سیزدهم
09:33
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت سیزدهم
BAGLEARN

178 بازدید ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت دوازدهم
23:03
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت دوازدهم
BAGLEARN

218 بازدید ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت یازدهم
14:57
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت یازدهم
BAGLEARN

248 بازدید ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت دهم
06:29
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت دهم
BAGLEARN

183 بازدید ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت نهم
26:04
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت نهم
BAGLEARN

152 بازدید ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هشتم
16:22
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هشتم
BAGLEARN

181 بازدید ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هفتم
13:17
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت هفتم
BAGLEARN

172 بازدید ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت ششم
20:42
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت ششم
BAGLEARN

176 بازدید ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت پنجم
16:15
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت پنجم
BAGLEARN

185 بازدید ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین ارسال ها
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و چهارم، قسمت پایانی
BAGLEARN ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و سوم
BAGLEARN ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش فریم ورک برنامه نویسی کدیگنایتر (CodeIgniter) قسمت بیست و دوم
BAGLEARN ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آخرین ارسال ها
آخرین ارسال ها