آشپزی | Cooking

آشپزی خوشمزه ترین حرفه، هنر، صنعت و درآمد دینا است و باید برای ورود به این حرفه حتما عاشق طعم و مزه باشید و در شناسایی آن ها دارای استعداد باشید. آشپزی | Cooking باید با روح و جسم انجام شود تا بتوان مزه و زیبایی غذایی بسیار خوبی را به ارمغان داشته باشیم. آشپزی باعث این می شود تا روح و روان شما دارای آرامش و تخلیه روانی شود. بسیار جالب است بدانید که آشپزی هم یکی از دزمان های روانشناسی است. این حرفه خوشمزه به اندازه ای پرطرفدار است که آن را در دانشگاه های معتبر کشوری و جهانی تدریس می کنند. آشپزی | Cooking به راحتی می تواند برای هر کسی با هر جنسیت و سن و سالی بهتری تفریح و آرامش ساز باشد.

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
تست اولیه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

76  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

76  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰