برق | Electricity | الکتریسیته

می توان به جرات گفت که انرژی و نیروی برق یا Electricity بزرگترین و پرقدرت‌ترین نیرو و انرژی ای در کل کیهان و جهان هستی است که نوع و نحوه زندگی کردن انسان ها را دستخوش تغییر کرده است. یا این انرژی اختراعات بزرگ در هر صنعتی و موردی اتفاق افتاده اند. علم و فناوری هایی که امروزه در جهان موجود هستند، همگی مدیون انرژی بسیار مهم برق یا Electricity (الکتریسیته) هستند و اگر این نیرو وجود نداشت ما در عصر تکنولوژی امروزه نبودیم. همین نوری که از آن برای روشنایی و دیدن استفاده می کنیم هم مدیون برق است، و اگر برق یا Electricity (الکتریسیته) وجود نداشت باید با همان شمع و مشعل روشنی را در زمان تاریکی برای خود به ارمغان می آوردیم و ادیسون بزرگ هم نمی توانست با اختراع لامپ نور را به راحتی و بسیار پاکیزه به خانه ها و جای جای دنیا ببرد. الکتریسیته پاکترین انرژی و در عین حال خطرناک در جهان ما است.

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
تست اولیه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

76  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

76  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰