رباتیک | Robotic

رباتیک یا Robotic یکی از فناوری ها و علومی است که در آن کامپیوتر، مکانیک و الکترونیک درهم آمیخته اند. این علم از سوی تمامی دنیا به صورت بسیار جدی و با سرعت بسیار بالایی در حال پیشرفت و انجام است. از این فناوری در شاخه های مختلف پزشکی، آزمایشگاهی، آتشنشانی، امداد و نجات، فضانوردی، نظامی، دستیاری در منازل و ادارات و خطوط تولید صنعتی، معدنی، مواد غذایی، دارویی و بسیاری از موارد کوچک و بزرگ دیگر استفاده می کنند. ربات ها می توانند به شکل یک انسان، حیوان، گیاه و یا هر شئ و چیزی که در محیط و پیرامون ما است باشند. تکنولوژی و علم رباتیک یا Robotic در دنیا بسیار محبوب بوده و دارای پیشرفت ها و دست آوردهای شگفتی است و تاثیرات بسیار بزرگی در زندگی ما انسان ها و همه موجودات زنده در جهان دارد.

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
تست اولیه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

76  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

74  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

76  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

74  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰